ekologia restytucyjna

ekologia restytucyjna – zastosowanie zasad ekologii do przywracania ekosystemów, które ucierpiały w wyniku działalności człowieka, do stanu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego.