ekologia

ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami oraz wzajemnie między tymi organizmami a ich środowiskiem.

(gr. oikos – dom, miejsce życia) 

Kurs: Ekologia (1.2.)