ekosystem

ekosystem – wszystkie organizmy na danym terenie oraz wszystkie czynniki abiotyczne, które oddziałują na siebie.

Niceo inaczej: jedna lub więcej biocenoz i środowisko fizyczne wokół nich.