ekoton

ekoton – przejście między jednym typem środowiska/ekosystemem a drugim, na przykład przejście lasu w łąkę. Cechuje go tzw. wzbogacenie gatunkowe. Czasem – strefa napięcia między różnymi ekosystemami.

Raczej dla zainteresowanych.