ekstremofil

ekstremofil – organizm tolerujący lub wymagający do życia skrajnych zakresów zmienności czynników środowiskowych. Większość ekstremofili to organizmy jednokomórkowe należące do domeny Archaea, ale zalicza się tu także część bakterii, a nawet nieliczne eukarionty.

Wyróżnia się m.in. ekstremalne halofile, ekstremalne termofile, acidofile.