elektroforeza

elektroforeza – zjawisko polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego. W inżynierii genetycznej technika rozdzielania kwasów nukleinowych lub białek w specjalnym porowatym żelu. Ze względu na wielkość i ładunek cząsteczki różnią się prędkością przemieszczania.

Dla zainteresowanych: w elektroforezie żelowej najczęściej stosuje się żele agarozowe, poliakrylamidowe lub agarowe.

Kurs: Biotechnologia (2.5.)