elektronowy mikroskop transmisyjny

elektronowy mikroskop transmisyjny (TEM) – mikroskop przesyłający strumień elektronów przez bardzo cienkie skrawki preparatu; stosowany przede wszystkim do badania wewnętrznej ultrastruktury komórek.