elektrony niesparowane

elektrony niesparowane – poziom orbitalny mogą obsadzać 2 stany kwantowe, czyli 2 elektrony o danym zestawie liczb kwantowych. Pojedynczy elektron w poziomie orbitalnym jest elektronem niesparowanym. Elektrony ulegają sparowaniu w trakcie tworzenia wiązania chemicznego.