elektrony sparowane

elektrony sparowane – dwa elektrony obsadzające ten sam poziom orbitalny – posiadające takie same wartości głównej, pobocznej i magnetycznej liczby kwantowej, a różniące się orientacją spinu (zgodnie z zakazem Pauliego). Atomy pierwiastków mających sparowane wszystkie elektrony mają właściwości diamagnetyczne.