endochoria

endochoria – przenoszenie diaspor niektórych roślin w przewodzie pokarmowym zwierząt (rodzaj zoochorii) albo człowieka. Efektywnie przyczynia się do powiększania zasięgów roślin.

(syn. endozoochoria)

Termin trzeba rozumieć, ale “przeznaczony jest” raczej dla olimpijczyków.