endocytoza

endocytoza – rodzaj transportu pęcherzykowego polegający na pobieraniu przez niektóre komórki eukariotyczne substancji rozpuszczonych lub zawieszonych w roztworach wodnych oraz innych relatywnie dużych obiektów fizycznych. Endocytozami są: pinocytoza, endocytoza receptorowa* i fagocytoza.

* – nie jest opisywana w podręcznikach.

W drodze endocytozy pobierane są duże cząsteczki chemiczne (ogólnie – makrocząsteczki), drobiny substancji, a nawet całe wirusy lub komórki. 

Procesem odwrotnym jest egzocytoza.

Krótko: pobieranie dużych cząsteczek biologicznych i drobin materii (nawet komórek) przez komórkę eukariotyczną przez formowanie pęcherzyków z błony komórkowej.

Uwaga: endocytozy nie mogą przeprowadzać komórki, które mają ścianę!

Kurs: Cytologia (4.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.6.) (4-letnie liceum)