endoderma

endoderma – najbardziej wewnętrzna warstwa kory pierwotnej korzenia roślin. Jest cylindrem grubości jednej komórki, który formuje granicę między miękiszem kory pierwotnej a walcem osiowym zawierającym tkanki przewodzące.

Ważne: w szkolnych podręcznikach i szkolnym słowniku PWN (Wwa 2009) termin endoderma oznacza także jeden z listków zarodkowych zwierząt. Może to prowadzić to do pomyłek, ale mimo to my także stosujemy tę konwencję. W odniesieniu do zwierząt najlepiej byłoby jednak stosować termin entoderma.