endometrium

endometrium – błona śluzowa macicy ssaków. Jest wrażliwa na hormony steroidowe, w szczególności na estrogeny i progesteron. Pod ich wypływem zmienia się cyklicznie  wraz z cyklem miesięcznym.

Por. cykl maciczny (menstruacyjny).

Kurs: Człowiek – układ rozrodczy (3.3.)