endospora

endospora (dwa znaczenia):

– spoczynkowa, przetrwalna forma bakterii okryta grubą nieprzepuszczalną osłoną, wytwarzana w niesprzyjających warunkach. Powstaje wewnątrz komórki przez obudowanie grubą ścianą genoforu wraz z pewną ilością silnie odwodnionej cytoplazmy, błoną komórkową i rybosomami. Bardzo odporna na niskie i wysokie temperatury, zmiany pH oraz różne związki chemiczne. W stanie anabiozy może przetrwać setki lat. Endospory wytwarzają tylko laseczki, np. z rodzaju Bacillus i z rodzaju Clostridium (nieliczne wyjątki od tej reguły pomijamy!).

Kurs: Prokarionty (2.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.3.) (4-letnie liceum)

– rodzaj zarodnika u grzybów powstającego wewnątrz zarodni. Endosporami są zarodniki workowe (askospory) i zarodniki sprzężniowców.

Kurs: Grzyby (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.5.) (4-letnie liceum)