endosymbioza

endosymbioza – rodzaj symbiozy, w którym komórki jednego organizmu żyją wewnątrz komórek lub tkanek drugiego.

Endosymbiont – organizm, którego środowiskiem życia jest inny organizm. Endosymbiontami mogą być, np. sinice (NostocAnabaena) albo zielenice (Chlorophyta). 

Ważne! Termin ten odnosi się to również do hipotezy, że mitochondria i plastydy były pierwotnie drobnymi prokariotycznymi komórkami, które zaczęły żyć wewnątrz większych komórek (teoria endosymbiozy).