endotermiczny

endotermiczny – odnoszący się do organizmów, których ciało utrzymuje temperaturę, generując ciepło przez własny metabolizm. To ciepło jest zwykle wykorzystywane do utrzymywania stosunkowo stałej temperatury ciała, wyższej niż temperatura otoczenia.