energia kinetyczna

energia kinetyczna – energia związana z relatywnym ruchem obiektów. Poruszająca się materia może wykonywać pracę poprzez przekazywanie ruchu innej materii