energia swobodna

energia swobodna (G) – w termodynamice, część całkowitej energii układu fizycznego, która może być przekształcona w pracę, np. wydziela się w postaci ciepła lub ulega zamianie na pracę mechaniczną.

Zmiana poziomu energii swobodnej w reakcjach chemicznych – ΔG.

Można też napisać, że jest to część całkowitej energii układu biologicznego o określonym potencjale termodynamicznym, która może zostać wykorzystana, np. do tworzenia nowych wiązań chemicznych, lokomocji czy w termogenezie.

Kurs: Metabolizm (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (1.2.) (4-letnie liceum)