entoderma

entoderma – najbardziej wewnętrzny z listków zarodkowych w zarodku zwierzęcym (w stadium gastruli). U gatunków, które mają układ pokarmowy lub oddechowy z entodermy rozwijają się ich elementy (m.in. przewód pokarmowy, wątroba, trzustka, płuca). Daje też początek niektórym gruczołom dokrewnym.

Ważne: w szkolnych podręcznikach i szkolnym słowniku PWN (Wwa 2009) stosowany jest termin “endoderma”. Może to prowadzić to do mylenia listka zarodkowego zwierząt w warstwą komórek kory pierwotnej u roślin. Mimo to my także stosujemy tę konwencję.