enzym restrykcyjny

enzym restrykcyjny – endonukleaza, która rozpoznaje i rozcina cząsteczki DNA obce dla bakterii (DNA bakteriofagów). Enzym rozcina DNA w tylko specyficznych sekwencjach nukleotydowych: miejscach restrykcyjnych. Rozpoznawana sekwencja zwykle ma charakter symetryczny o długości od 4 do 8 par zasad (pz), ale nie jest to reguła. Enzym restrykcyjny rozcinający miejsce symetryczne zostawia tzw. lepkie końce. Restryktazy są jednym z podstawowych narzędzi inżynierii genetycznej.

Kurs: Biotechnologia (2.4.)