epiderma

epiderma – u roślin skórka, tkanka okrywająca pęd roślin niezdrewniałych, zwykle składająca się z pojedynczej warstwy ściśle upakowanych komórek