epifit

epifit – roślina, która odżywia się samodzielnie, ale rośnie na powierzchni innej rośliny, najczęściej na gałęziach lub pniach drzew tropikalnych