epikotyl

epikotyl – w zarodku okrytonasiennych część osi zarodkowej znajdująca się powyżej punktu, z którego wyrastają liścienie, a poniżej pierwszej pary zawiązków liści