epilit

epilit – organizm rosnący na powierzchni skały. Epilitami są głównie porosty, mchy oraz glony.

Por. także epifit.

(gr. lithos – kamień)