epistrofia

epistrofiaustawienie chloroplastów przy ścianach poprzecznych komórki miękiszu asymilacyjnego, prostopadle do kierunku padania promieni świetlnych. Sposób na maksymalizację pochłaniania fal świetlnych w warunkach małego natężenia światła (zwiększenie efektywności wykorzystania błon tylakoidów gran). 

Por. też parastrofia

więcej dowiesz się w kursie: Metabolizm (8.10.)(3-letnie liceum)

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (3.3.)(4-letnie liceum)