epistrofia

epistrofiaustawienie chloroplastów przy ścianach poprzecznych komórki miękiszu asymilacyjnego, prostopadle do kierunku padania promieni świetlnych. Sposób na maksymalizację pochłaniania fal świetlnych w warunkach małego natężenia światła (zwiększenie efektywności wykorzystania błon tylakoidów gran). Zjawisko czasem nazywane jest akumulacją chlorplastów.

Por. parastrofia

Kurs: Metabolizm (8.10.)(3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (3.3.)(4-letnie liceum)