epitop

epitop – mały, dostępny, specyficzny rejon/fragment antygenu, łączący się z receptorem antygenowym komórki odpornościowej lub z miejscem wiążącym wolnego przeciwciała.

Por. antygen