eradykacja

eradykacja choroby – całkowite zwalczenie choroby zakaźnej na całym świecie i wywołującego ją patogenu w organizmach ludzkich, zwierzęcych i innych elementach środowiska. W odniesieniu do człowieka eradykację osiągnięto tylko w przypadku ospy prawdziwej (WHO uznała ją za zwalczoną w 1980). Ostatnie oficjalnie istniejące wirusy ospy prawdziwej są przechowywane w laboratoriach dla celów naukowych.

(łac. erado – wykreślić, wyplenić)

Kurs: Wirusy (3.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (3.2.) (4-letnie liceum)

Dla zainteresowanych: WHO wyznaczyło jeszcze dwie choroby zakaźne do globalnej eradykacji: drakunkulozę (rezolucja WHO z 1986 r.) i chorobę Heinego-Medina (rezolucja WHO z 1988 r.)