estywacja

estywacja – kontrolowany stan fizjologiczny, w którym spada tempo metabolizmu, serce i układ oddechowy zwalniają, a temperatura ciała jest utrzymywana na niższym poziomie niż normalny. Dłuższy (granice są umowne!) okres odrętwienia latem. Pozwala uniknąć dużych wydatków energetycznych w gorących okresach niedoboru wody lub pokarmu. Przykład: susły.

Por. także hibernacja i torpor