etylen

etylen – gazowy węglowodór nienasycony stymulujący opadanie liści, dojrzewanie owoców oraz starzenie się roślin.  Może być syntetyzowany i wydzielany przez niemal wszystkie części rośliny.

Krótko: endogenny inhibitor podziałów i wzrostu komórek związany z dojrzewaniem owoców i ze starzeniem się roślin.

Kurs: Fizjologia roślin (5.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (5.6.) (4-letnie liceum)