euchromatyna

euchromatyna – luźna/rozluźniona forma chromatyny eukariontów. Część chromatyny, która w stanie całkowitej dekondensacji (chromatyna luźna) jest dostępna dla transkrypcji. Najważniejszym składnikiem euchromatyny jest unikatowy DNA genów aktywnych transkrypcyjnie. W wyniku odwracalnej kondensacji euchromatyny okresowo dochodzi do powstania chromatyny zwartej (heterochromatyny).

Kurs: Cytologia (5.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.4.) (4-letnie liceum)