eutrofizacja

eutrofizacja – wzbogacenie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze (głównie zawierające pierwiastki biogenne, np. azot czy fosfor) skutkujący wzrostem żyzności. Występuje w wodach stojących, głównie w jeziorach eutroficznych. Nadmierna (antropogeniczna) eutrofizacja prowadzi do niekorzystnych zmian w stężeniu tlenu, mętności, odczynie pH, które mogą grozić masowym wymieraniem organizmów tlenowych.