ewapotranspiracja

ewapotranspiracja – proces parowania terenowego (np. w obrębie terenu zielonego). Obejmuje transpirację (parowanie wody z nadziemnych części roślin) oraz ewaporację (parowanie z gruntu).

Uwaga: dla zainteresowanych.