ewolucja

ewolucja – proces zachodzący na przestrzeni wielu pokoleń, prowadzący do zmian w strukturze przyrody. Z ewolucji wynika, że istniejące gatunki pochodzą od przodków, którzy różnili się od tych występujących obecnie.

Jest definiowana także jako zmiana składu genetycznego populacji z pokolenia na pokolenie. 

 Krótko: zmiany cech całych grup organizmów następujące z biegiem pokoleń.