fagocytoza

fagocytoza – rodzaj endocytozy, w którym komórka pobiera i trawi duże cząstki substancji (duże cząsteczki, ich agregaty, wirusy a nawet inne komórki; ogólnie obiekty o wielkości ponad 0,5 µm). Wykorzystują ją protisty zwierzęce (fagocytoza pokarmowa) i niektóre komórki układu odpornościowego ssaków, głównie makrofagi, neutrofile i komórki dendrytyczne (fagocytoza immunologiczna).

(gr. phagein – jeść, kytos – komórka)

Por. też pinocytoza

Kurs: Cytologia (4.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.6.) (4-letnie liceum)