fenotyp

fenotyp – fizyczne i fizjologiczne cechy organizmu, które są determinowane przez jego genotyp (ściślej mówiąc fenotyp powstaje przez oddziaływanie między genotypem a środowiskiem).

(gr. phainomai – przejawiać; typos – wzór, norma)

Kurs: Genetyka

Uwaga: ten sam genotyp może dać różne fenotypy w różnych środowiskach (tzw. plastyczność fenotypowa), lub odwrotnie – mimo odmiennych genotypów uzyskać podobny fenotyp.