fermentacja

– enzymatyczny proces rozkładu związków organicznych, który pozwala na pozyskanie energii użytecznej biologicznie bez udziału tlenu. W wyniku fermentacji powstaje charakterystyczny końcowy produkt: alkohol etylowy (f. etanolowa) lub kwas mlekowy (f. mlekowa/f. mleczanowa). Podczas fermentacji zachodzi tylko fosforylacja substratowa, a wydajność procesu jest bardzo mała (zwykle 2 mole ATP netto z jednego mola cukru prostego).

Proces umożliwia uzyskanie energii użytecznej biologicznie organizmom stale lub okresowo żyjącym w warunkach beztlenowych.

Ważne: w nowych źródłach fermentacja nie jest określana jako sposób oddychania komórkowego.

Uwaga: czasem fermentacja definiowana jest jako proces prowadzony przez mikroorganizmy. Obecnie w źródłach rozszerza się to pojęcie na wszystkie organizmy/komórki przeprowadzające takie przemiany. Zatem fermentacja mleczanowa zachodzi, np. w erytrocytach ssaków (nie mają przecież mitochondriów) oraz we włóknach mięśniowych (w warunkach deficytu tlenowego).

Kurs: Prokarionty (1.5.) (przemiany beztlenowe u bakterii) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (1.5.) (przemiany beztlenowe u bakterii) (4-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.4.) (przemiany beztlenowe u drożdży) 3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.4.) (przemiany beztlenowe u drożdży) 4-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (od 4.4.) (przebieg) 3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (od 4.4.) (przebieg) 4-letnie liceum)