feromony

feromony – u zwierząt, np. owadów lub ssaków i grzybów małe cząsteczki wydzielana do środowiska, która biorą udział w komunikowaniu się osobników tego samego gatunku. Wpływają na fizjologię i zachowanie.

Uwaga: feromony wytwarzają i wydzielają też niektóre inne organizmy, np. orzęski, rośliny, płazy, gady.

Uwaga: to zagadnienie nie jest rozwijane w podręcznikach przeznaczonych dla liceum.