fibryna

fibryna – aktywna forma białka fibrynogenu biorącego udział w krzepnięciu krwi. Fibryna tworzy włókna, które formują skrzep.

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność