fikobilisomy

fikobilisomy – ziarniste skupienia białek złożonych zawierające fikocyjaninę, połączone z błoną tylakoidów sinic i krasnorostów. Uczestniczą w procesie fotosyntezy, pełniąc funkcje anten absorbujących światło w zakresie 470-650 nm. Pochłoniętą energię wzbudzenia kierują do centrów reakcji fotoukładów ( w ten sposób umożliwiają wykorzystanie w procesie fotosyntezy długości fal świetlnych nie absorbowanych przez chlorofil a).

Uwaga: naszym zdaniem tylko dla olimpijczyków.