fikocyjanina

fikocyjanina – niebieski barwnik, występujący u sinic i krasnorostów. Pełni rolę pomocniczą w fotosyntezie.

Kurs: Prokarionty (3.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (3.4.) (4-letnie liceum)

Dla zainteresowanych: fikocyjanina jest kompleksem barwnika nazywanego fikocyjanobiliną i białka. Wchodzi w skład fikobilisomów.