filament cienki

filament cienki –  filament składający się ze zwiniętych wokół siebie dwóch łańcuchów aktyny i dwóch łańcuchów białka regulującego. Część miofibryli we włóknie mięśniowym.