filament pośredni

filament pośredni – składnik cytoszkieletu o średnicy większej niż średnica mikrofilamentów, lecz mniejszej od średnicy mikrotubul.