filtracja kłębuszkowa

filtracja kłębuszkowa – pierwszy etap powstawania moczu zachodzący między ścianą naczyń kłębuszka nerkowego a wnętrzem torebki nefronu. Polega na przechodzeniu wody, niewielkich cząsteczek związków organicznych i soli mineralnych z osocza krwi do światła torebki. W procesie tym tworzy się tak zwany mocz pierwotny (przesącz składający się głównie z wody, zawierający dużo glukozy i soli mineralnych).

Krótko: w kłębuszku nerkowym przesączanie wody i drobnych cząsteczek zawierających produkty metabolizmu (z osocza krwi do światła torebki kłębuszka).

Filtracja: z osocza przez ścianę naczynia włosowatego, przez ścianę torebki, do wnętrza torebki (do jamy torebki).

Kurs: Człowiek – układ wydalniczy (2.3.) (analiza podstawowa)

Kurs: Człowiek – układ wydalniczy (2.4.) (analiza poszerzona)