filtracja

filtracja – dwa znaczenia:

  1. ogólne: (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w  porowatych przegrodach (filtrach). Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem. Filtracja jest najczęściej stosowanym sposobem oddzielania ciał stałych od cieczy.
  2. w układzie wydalniczym – etap powstawania moczu polegający na przesączaniu wody i drobnych cząstek zawierających produkty metabolizmu z płynów ciała.

Por. także filtracja kłębuszkowa