fimbrie

fimbrie – bardzo cienkie białkowe, rurkowate wyrostki o długości µm kilku osadzone w błonie komórkowej. W jednej komórce może być nawet 1000 fimbrii . Pomagają w przyleganiu do podłoża lub pozwalają na łączenie z inną komórką. Występują przede wszystkim u bakterii Gram-ujemnych.

Fimbrie płciowe nazywane są pilami (pilusami).

Kurs: Prokarionty (1.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (1.3.) (4-letnie liceum)