fitochrom

fitochrom – rodzaj receptora świetlnego u roślin, który głównie absorbuje światło czerwone i reguluje wiele procesów roślin, takich jak kiełkowanie nasion i “unikanie” cienia.