fitoremediacja

fitoremediacja – forma bioremediacji polegająca na akumulowaniu metali ciężkich przez niektóre rośliny wyższe, np. ryzofiltrowanie ścieków z wykorzystaniem właściwości ryżu.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.2.)