fosfolipidy

fosfolipidy – tłuszcze złożone zbudowane z glicerolu*, połączonego z dwoma wyższymi kwasami tłuszczowymi i resztą kwasu fosforowego związanego z zasadą azotową, np. choliną lub aminokwasem. Cząsteczki fosfolipidów są amfipatyczne – łańcuchy węglowodorowe kwasów tłuszczowych tworzą niepolarne hydrofobowe ogony, podczas gdy reszta cząsteczki funkcjonuje jako polarna hydrofilowa głowa. Fosfolipidy tworzą dwuwarstwę (zrąb) błon biologicznych.

* w zależności od rodzaju alkoholu wyróżnia się glicerofosfolipidy (pochodne gliceryny) i sfingofosfolipidy (pochodne sfingozyny – złożonego aminoalkoholu). W szkole średniej mówi się przede wszystkim o glicerofosfolipidach.

Por. także lecytyna

Kurs: Naukowe podstawy biologii (7.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (7.5.) (4-letnie liceum)