fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego

fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP+) – koenzym, akceptor elektronów, który w formie zredukowanej (jako NADPH + H+) jest głównym donorem elektronów w biosyntezach redukcyjnych. Wykorzystywany jest w fotosyntetycznym cyklu Calvina-Bensona (czasowo magazynuje energię przechwytywaną w trakcie fazy jasnej fotosyntezy), w szlaku pentozofosforanowym, a także podczas biosyntezy kwasów tłuszczowych.

Pochodna NAD+. Różni się od niego obecnością reszty fosforanowej przy węglu 2′ rybozy nukleotydu adeninowego.

Do syntezy NADP+ w ilościach pokrywających zapotrzebowanie naszego organizmu potrzebna jest witamina B3 (witamina PP) – źródło nikotynamidu.

Uwaga: zwykle można nieco uprościć zapis – NADP, a dla formy zredukowanej – NADPH.

Kurs: Metabolizm (3.3.) (3-letnie liecum)

Kurs: Metabolizm (3.3.) (4-letnie liecum)