fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna

fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna – droga przepływu elektronu w czasie reakcji świetlnych fotosyntezy, która angażuje dwa fotoukłady (I i II) i produkuje ATP, NADPH oraz tlen. Przepływ elektronów odbywa się od cząsteczki wody do NADP+.

Czasem: fotosyntetyczny, liniowy przepływ elektronów